Política de privacitat

RUEDA COLLELL ÒPTICS SL . Política de Privacitat______________________________________________

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018,de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, RUEDA COLLELL ÒPTICS SL o, qualsevol de les empreses integrants de GRUP RUEDA , t’informa de la seva política de privacitat.

1.Identificació del responsable del tractament

El responsable del tractament de les teves dades és:

RUEDA COLLELL ÒPTICS SL
NIF B17556937
C/Migdia 47-49
17003 GIRONA
Telèfon de contacte 972224545
Adreça electrònica de contacte lopd@opticarueda.com

2.Categoria de Dades

En compliment del principi de limitació de les dades , la nostra entitat només sol·licitarà i tractarà les dades necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació detallem les categories de dades que tractem:

CondicióTipus de DadesFinalitats del tractament
Usuari web en general i usuari registratIdentificatives de la connexió: adreça IP-Identificació de l’usuari/a.
Subscriptor de la NewsLetterIdentificatives-Gestionar l’ alta com a subscriptor al nostre butlletí informatiu.
ClientIdentificatives i de pagament-Gestionar la venda, garantia , devolucions, i en el cas de les vendes on line l’enviament.

3.Origen de les dades

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat/da, qui garanteix la seva veracitat i autenticitat. GRUP RUEDA no assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o manca de veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l’exercici de qualsevol acció que ens pogués correspondre per fer valdre els nostres drets.

4.Termini de conservació de les dades

Les teves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per les que te les vàrem sol·licitar, sempre que no hagis revocat amb anterioritat el consentiment per el seu tractament, o la Llei estableixi un termini superior de conservació , com podria ser el cas de les dades que consten en la factura, En aquests casos, les teves dades es conservaran degudament bloquejades per garantir-ne la seva confidencialitat.

5.Finalitats del tractament

-Atenció de consultes i sol·licitud d’informació sobre els nostres serveis i/productes.

-Gestió administrativa de la teva condició de client.

-Divulgació de la nostra activitat en xarxes socials.

6.Bases legitimadores del tractament

-El teu consentiment exprés per a la resolució de sol·licituds d’ informació , alta de Newsletter

-En aquells casos en els que hagis adquirit alguns dels nostres productes , la base legitimadora per al tractament de les teves dades es també l’execució d’ un contracte o de mesures precontractuals.

7.Cessió de dades

Les teves dades personals podran ser comunicades a:

7.1.Empreses que integren el GRUP RUEDA , amb les mateixes finalitats i/o de manera auxiliar.

7.2.Empreses auxiliars per a la realització de les finalitats informades, per exemple empreses que ens gestiones la subscripció i enviament de Newsletter, o les empreses que contractem per enviar-te els productes adquirits.

En aquests casos, GRUP RUEDA , vetllarà per el compliment de totes aquelles mesures d’ índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa.

8.Drets

En qualsevol moment podràs accedir a les teves dades, per saber si les tractem o no , i si les tractem ,quines són i amb quines finalitats. També tens dret a:

  • Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes .
  • Sol·licitar la supressió de les teves dades personals en els circumstàncies previstes en la normativa.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals; en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Oposar-se al tractament de les teves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
  • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
  • Si consideres que no hem atès correctament les teves sol·licituds pots presentar una reclamació davant l’ Autoritat de Control competent.

8.1.Quin és el procediment per exercir els teus drets?

Aquest procediment és gratuït, i únicament hauràs d’enviar-nos un correu electrònic a gruprueda2@gruprueda.com adjuntant copia del teu DNI i posant en l’assumpte “Ref. RGPD”. Tan aviat ens arribi la teva sol·licitud, la tramitarem i obtindràs resposta en el termini màxim d’ un mes.

9.Cookies

La nostra web utilitza cookies . Pots consultar la nostra política de cookies a la nostra web.

10.Mesures de seguretat implementades

GRUP RUEDA tractarà les teves dades de forma absolutament confidencial i complint amb el deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades, en especial l’ article 32 del RGPD; adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les teves dades i n’ evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. En particular, GRUP RUEDA ha d'adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a : funcions i obligacions de personal, registre d'esdeveniments, gestió de suports i documents, control d'accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. No obstant això, en altres casos, adoptarem les mesures necessàries i obligatòries d'acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l'usuari o client emprant els canals habituals de contacte.

11.Canvis en la Política de Privacitat

GRUP RUEDA es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. Quan això passi, ho anunciarem a la nostra web perquè ho puguis consultar.

Última actualització , 28 de juliol de 2021.

©2021 RUEDA COLLELL OPTICS SL. Tots els drets reservats.