Lents oftàlmiques

Progressius personalitzats

progressius-tot-us.jpg

Progressius ocupacionals

progressius-ocupacionals.jpg

Lents relaxants de l'acomodació

lents-relaxants-acomodacio.jpg