Contactologia - Lents de contacte

Contactologia

Les lents de contacte estan fabricades amb un material biocompatible que permet l'aplicació directa a l'ull. Es col·loquen descansant sobre la còrnia. Compensen defectes refractius com la miopia, la hipermetropia, l'astigmatisme i la presbícia (vista cansada). També poden tenir finalitats terapèutiques o purament estètiques.

TIPUS

 • Lents toves: són les que s'utilitzen més. Ofereixen una gran subjecció i alta comoditat. Compensen la majoria de defectes refractius, però en determinades irregularitats cornials no proporcionen una visió satisfactòria.

 • Lents rígides: ideals per compensar irregularitats corneals (astigmatisme i èctasis). Utilitzant la llàgrima proporcionen una superfície òpticament més homogènia i poden millorar notablement la qualitat visual.

DURADA

 • Les lents toves ofereixen una durada diària, mensual o trimestral.

 • Les lents rígides tenen una durada màxima de dos anys.

MANTENIMENT

Les solucions de neteja són específiques i destinades a cada tipus de lent. A excepció de les diàries, s'han de netejar i desinfectar després de cada ús segons les instruccions i les directrius facilitades pel professional de la visió.

Quan no s'utilitzen els productes adequats poden quedar mal desinfectades, i acumular dipòsits de proteïnes, lípids i d'altres substàncies les quals ocasionen irritació constant en la còrnia i en la conjuntiva.

AVANTATGES

 • Camp de visió més ampli perquè la compensació òptica està en contacte directe amb l'ull.

 • No s'altera la mida dels objectes, fet que les fa ideals quan tenim diferències de graduació d'un ull a un altre.

 • En graduacions altes s'eliminen les distorsions laterals produïdes en mirar de reüll, perquè la lent segueix els movimients oculars.

 • Millora l'agudesa visual en pacients amb irregularitats corneals.

 • Ideals per la pràctica d'esports.

LENTS DE CONTACTE PER USOS ESPECIALS

ÚS ESPECÍFIC

Mitjançant lents de contacte hidrofíliques es realitzen diferents aplicacions: com a funció d'apòsit transparent, com a reserva de medicaments i amb finalitats cosmètiques. Estan indicades per casos de glaucoma agut o crònic, midriasi, processos inflamatoris, edema, per protegir de les pestanyes...

ÚS TERAPÈUTIC

Amb lents de tecnologia avançada i disseny personalitzat ofereixen adaptacions especials. Milloren l'agudesa visual en casos d'irregularitats corneals: queratocons i degeneracions marginals. Amb l'ortoqueratologia nocturna s'utilitzen les lents mentre es dorm. D'aquesta manera no s'han de portar ulleres graduades o lents de contacte durant el dia.

LENTS DE CONTACTE DIÀRIES

Estrenar lents de contacte cada dia ofereix una sensació única de comoditat i confort.

 • Qualitat de visió: en canviar les lents de contacte diàriament no es deterioren i sempre estan noves. S'aconsegueix que l'agudesa visual sigui òptima.

 • Màxima comoditat: al posar les lents noves cada dia, el material està en perfectes condicions oferint una comoditat excepcional.

 • Salut ocular: s'eviten l'aparició d'infeccions. Com que no s'utilitzen solucions de manteniment es prevenen possibles reaccions al·lèrgiques.

 • Sense manteniment: no necessiten líquids de neteja ni cap tipus de manteniment. S'han de llençar una vegada utilitzades i estrenar unes de noves a la propera utilització.

 • Seguretat: El fet de tenir lents de reposició no suposa cap problema en el cas de pèrdua o trencament.

CONSELLS

 • No abusar de les hores d'ús.

 • Rentar-se bé les mans abans de manipular les lents per evitar possibles infeccions.

 • Canviar periòdicament l'estoig on es guarden i canviar cada vegada la solució desinfectant.

 • No comprar lents sense prescripcions ni control.

 • No allargar la vida de les lents.

 • Realitzar les revisions recomanades.

 • Davant qualsevol anomalia, símptoma d'intolerància o molèstia no utilitzar-les i acudir a un professional de la visió.

PRESCRIPCIÓ I ADAPTACIÓ

La utilització de lents de contacte ha d'estar supervisada per un professional de la visió que seguirà els passos adequats per una adaptació personalitzada a les necessitats de cada pacient.

 1. Visita optomètrica personalitzada per prescriure la graduació adequada.

 2. Valoració de la còrnia, de la conjuntiva i de la llàgrima.

 3. Càlcul dels paràmetres exactes per escollir el tipus de lentilles més adequades a cada pacient.

 4. Aprenentatge en la col·laboració, extracció i en el seu manteniment.

 5. Seguiment en la seva adaptació per supervisar la bona tolerància de la lent a l'ull.

 6. Realitzar les revisions periòdiques recomanades per mantenir una bona salut ocular.