Baixa visió

La baixa visió és la condició visual que pateix una persona amb una reducció important de visió, que no millora utilitzant l’adequada correcció amb ulleres, lents de contacte o amb tractament mèdic, cosa que li dificulta la realització de les activitats a la vida quotidiana.

Segons l’OMS el concepte de baixa visió comprèn una agudesa màxima de 0,3 i mínima de 0,05 o un camp visual menor de 20º al millor ull i amb la millor correcció possible.

Les patologies més freqüents que provoquen baixa visió són: degeneració macular associada a l’edat (DMAE), retinopatia diabètica (RD), glaucoma i retinosis pigmentaria (RP).

Teràpia visual

Patologies més freqüents

DMAE: és una malaltia degenerativa i progressiva que afecta l’àrea central de la retina: la màcula. Gràcies a la màcula podem conduir, llegir, identificar persones, etc. Quan aquesta es veu afectada, el camp visual central es veu alterat, i poden aparèixer línies ondulades, punts cecs, distorsió de les imatges i altres alteracions visuals. La malaltia progressa i fa que cada cop sigui més difícil realitzar les activitats quotidianes.

Consells importants: no fumar, utilitzar filtres selectius, visitar periòdicament al seu oftalmòleg a partir de 50 anys, sobretot si es tenen antecedents familiars, i incloure a la dieta certs nutrients que prevenen el risc de patir la malaltia.

DMAE

RD: és una complicació de la diabetis. És la principal causa de ceguesa en el món occidental. La seva aparició depèn, sobretot, del temps d’evolució de la diabetis i del curós que hagi estat el pacient en el control de la seva malaltia.

Retinopatia diabètica

RP: es caracteritza per una pèrdua de la visió nocturna i una reducció del camp visual, quedant al final una visió en “canó d’escopeta”. En un estat més avançat, s’afecten les cèl·lules més centrals i apareix una pèrdua de la visió als colors i de la visió central.

RP

Glaucoma: en el glaucoma s’engloben un grup de malalties que provoquen danys progressius a les fibres del nervi òptic. Aquesta neuropatia degenerativa s’agreuja amb el temps i si no és tractat, acaba amb ceguera irreversible. És una malaltia asimptomàtica fins que no arriba a una fase avançada i la pèrdua de visió no es recupera, per tant, la detecció precoç i el correcte tractament és la millor garantia per preservar la visió.

glaucoma1.PNG
glaucoma3.PNG
glaucoma2.PNG

Què pots fer si tens baixa visió?

Després que el seu oftalmòleg li hagi fet el diagnòstic i el tractament, ens pot consultar la possibilitat d’utilitzar una ajuda per baixa visió. Avaluem i quantifiquem la visió que es pot aprofitar. És molt important que sàpiga que no ha perdut la totalitat de la seva visió, el podem ajudar a potenciar el que queda amb ajudes de baixa visió i seguir gaudint de les seves aficions i costums de la vida normal.

La figura del psicòleg és important per a l’adaptació a la nova situació, ja que l’estat psicològic del pacient fa que els resultats amb les ajudes de baixa visió siguin més o menys favorables.

Ajudes de baixa visió

1- Ajudes òptiques per veure de lluny

Filtres: lents especials que milloren el contrast i protegeixen de la llum solar. Poden ser graduats directament a la seva ullera o sinó, tenim unes ulleres de sol amb filtre per sobre la seva ullera.

Foto cedida per Recoletos

Lent magnificadora: lents amb una ampliació de la imatge del 3% al 9%, podent posar un filtre terapèutic per millorar el contrast.

Foto cedida per Recoletos

Telescopis: serveixen per millorar la visió de lluny, com per exemple, veure la televisió o el nom d’un carrer. Tenen diferents augments; es poden muntar a la ullera, amb un clip manual o penjat al coll.

Foto cedida per Recoletos

Telescopis invertits: serveixen per ampliar el camp visual. Ideal per les persones que tenen pèrdua de camp perifèric.

2- Ajudes òptiques per llegir i escriure:

Foto cedida per Recoletos

Lupes: serveix per augmentar la mida dels objectes. Existeixen molt tipus de lupes: manuals, amb suport, amb llum, etc. Nosaltres els guiarem per trobar la més adequada al seu cas.

Foto cedida per Recoletos

Microscopis: també es diuen ulleres-lupa. Serveixen per visió propera i tenen una gran possibilitat d'augments. Un avantatge és que deixen les mans lliures i l’inconvenient és que s’ha d’acostar molt al text. És ideal per una lectura continuada.

Foto cedida per Recoletos

Telemicroscopis: ens permet veure de prop a una distància de lectura més llunyana, però el camp visual és més reduït.

3- Ajudes electròniques:

És l’ajuda que permet més ampliació. Tenen vàries opcions com canviar la mida de la lletra i diferents colors de fons i text, i això facilita la lectura o escriptura a les persones amb baixa visió. Hi ha una diversitat molt gran de models: fixes, portàtils, aplicacions a tauletes o al mòbil.

Il·luminació

Les persones amb baixa visió necessiten una bona il·luminació, que no provoqui reflexes ni molesti els ulls. Els assessorarem sobre el tipus d’il·luminació més adequada, a on situar-la i com utilitzar-la.

Il·luminació