Teràpia visual

En el nostre centre d’optometria avançada estem especialitzats en la Teràpia Visual i la Teràpia Visoperceptiva. A través d’aquesta disciplina podem tractar els pacients de qualsevol edat amb:

 • Problemes oculomotors (imprescindible per un procés lector eficient)

 • Problemes binoculars (bon alineament dels ulls per aconseguir una visió tridimensional)

 • Problemes acomodatius (rapidesa i nitidesa en l'enfoc a totes les distàncies)

 • Ambliopies (ull gandul)

 • Estrabismes

 • Traumatismes i accidents cerebrovasculars

 • Visió esportiva

 • Problemes d’aprenentatge relacionats amb la visió, millorant les habilitats per classificar, ordenar i interpretar la informació captada a través dels ulls (processament visual)

Teràpia visual

L’objectiu és establir nous processos neurològics a través d’una sèrie d’exercicis protocol·litzats fins la seva consolidació; aconseguint així, eliminar símptomes visuals (mal de cap, fatiga ocular, llagrimeig, visió borrosa) que amb ulleres o lents de contacte, no es pot aconseguir.

La teràpia visual dóna al pacient l'oportunitat d'aprendre a utilitzar la visió de manera més eficient, traient el màxim rendiment del sistema visual per aconseguir una òptima visió i aconseguir un bon processament d'aquesta, treballant el sentit que rep el 80% de la informació que arriba al cervell: LA VISIÓ.

Realitat virtual

Amb la teràpia visual, no només treballem la vista. Igual que quan estem a la nostra vida normal, no només sentim, o no només veiem, o no només toquem, sinó que tots els nostres sentits ens donen informació al mateix temps i és el nostre cervell el que processa tot el que li arriba, entén la informació i decideix la millor resposta. A Teràpia no només treballem entrenant la visió, sinó "treballem tots els sentits des de la visió". Realment el que estem estimulant i reeducant és el CERVELL. Les noves connexions creen nous patrons que canvien el nostre comportament en general. Per aquest motiu treballem diferents tipus de teràpies conjuntament per tal de establir una personalització per tal que sigui més profitosa pel pacient.

La teràpia visual permet millorar dues parts ben diferenciades del sistema visual: eficàcia visual (el que es veu), i processament visual (interpretació del que es veu).

Els nostres ulls poden estar sans, i fins i tot, podem veure un 100% de Agudesa Visual, però el sistema no funciona bé, NO ÉS EFICAÇ per diferents motius (problema acomodatiu, problema de coordinació entre ambdós ulls, ull gandul, estrabisme, problema perceptiu per processar la informació de l'entorn, etc.). Aquests problemes no es solucionen simplement amb unes ulleres, o almenys, no amb l'ús d'unes ulleres que molta gent coneix. El nostre sistema visual no funciona bé i cal ensenyar-li a fer-ho correctament.

Això s'aconsegueix mitjançant la TERÀPIA VISUAL optomètrica, també anomenat ENTRENAMENT VISUAL.

- Alteracions de la visió binocular (la visió binocular és la unificació espontània al cervell de les dues imatges procedents de cada ull permetent una visió en profunditat i tridimensional):

 • Ull gandul (ambliopia)

 • Ull desviat (estrabisme)

 • Problemes de convergència al mirar de prop o de divergència en mirar de lluny

 • Mal de cap

 • Visió doble

Cordill de Brock

- Alteracions acomodatives (el sistema acomodatiu permet un enfoc ràpid i nítid a totes les distàncies):

 • Insuficiència/excés acomodatiu

 • Cansament ocular

 • Dificultat per enfocar objectes nítidament

 • Fatiga visual en usuaris de PC i/o lectura

- Alteracions de la motilitat ocular: valoració dels seguiments, fixació i sacàdics, aquests últims molt relacionats amb la lectura. Si no són correctes, aquesta es podria veure afectada, impedint una correcta comprensió del text, lectura molt lenta i per tant dificultats en l'aprenentatge. Aquests moviments juguen un paper molt important en l'aprenentatge i les tasques escolars.

Hart RV

El processament visual és el mecanisme d'ordenació, classificació i interpretació de la informació procedent del sistema visual.

Els símptomes de problemes d’aprenentatge per problemes en el processament visual poden ser:

- Problemes per diferenciar dreta i esquerra

- Inversió de números i lletres

- Copiar una frase paraula per paraula i no amb un cop d’ull.

- Un/a nen/a que va malament a l'escola, es distreu sovint i el seu rendiment és baix respecte a la resta dels nens.

- No pot mantenir l'atenció el temps necessari per seguir el ritme de la classe.

- No li agrada anar a l'escola, ... diem que aquest nen "és mandrós", "no li agrada estudiar", "és massa inquiet", o fins i tot "hiperactiu".

- Problemes de percepció per treure la idea principal d'un text, per obtenir un resultat quan el plantejament del problema canvia o un problema de memòria.

- Problemes de lectura lenta, problemes per comprendre el que s'ha llegit o fins i tot escriure amb la precisió corresponent a la seva edat, ens fa pensar que el nen té dislèxia però no sempre aquests diagnòstics són els correctes.

Tangram
Miniarco

Penseu que el treball de la lectura i l'escriptura depenen un 100% de la visió, i que en general, el 80% de l'aprenentatge desenvolupat en el col·legi depèn d'aquest sentit

Tots aquests problemes tenen tractament amb la TERÀPIA VISUAL. Les habilitats visuals implicades en el processament de la informació visual, o en el procés de l'aprenentatge es poden millorar.

Els nens segons van creixent, van "APRENENT A VEURE", la visió no és un sentit desenvolupat completament en néixer, per tant, mals hàbits o falta d'estímuls en un moment determinat del desenvolupament, pot crear un problema en el desenvolupament d'aquest sentit i crear un desequilibri entre ell i la resta dels sentits, que fa que es manifesti amb un baix rendiment a l'escola, explicant el conegut "fracàs escolar".

Set
Reflexes

Els reflexos primitius o infantils, tal i com el seu nom indica, no han d'existir després del primer any de vida. La seva existència en edats més avançades demostren que aquests reflexes no s’han integrat amb el desenvolupament motor i neuronal normal. Per tant cal ajudar a que es desenvolupin completament les funcions relacionades amb aquest reflex amb la TERÀPIA DE REFLEXES o DE MOVIMENTS RÍTMICS. Consisteix en uns exercicis físics, mitjançant els quals s’ajuda a madurar i integrar aquest reflex existent (en conseqüència, el sistema nerviós central), i que està alterant la qualitat de vida escolar del nen o laboral de l'adult.

Bimanual infinit

El nadó ha d’iniciar i desenvolupar el procés de lateralització passant per totes i cadascuna de les etapes del DESENVOLUPAMENT MOTOR GRUIXUT, importants perquè el cervell vagi madurant correctament.

El desenvolupament motor es produeix seguint la Llei Cefalocaudal, és a dir de "centre cap a fora". El nadó quan neix no coneix el seu cos, les parts i els seus límits, va desenvolupant moviments gruixuts: primer del cap, seguidament del tronc, després de les seves extremitats, articulació per articulació fins a acabar amb el moviment fi dels seus dits.

Desenvolupa primer els seus moviments gruixuts del cos per desplaçar-se: arrossegar, gatejar o caminar, i l'últim en desenvolupar, són els moviments fins de les mans i els dits. Primer colpeja i tira tot el que arriba a les seves mans, i conclou amb la precisió de la seva pinça (primer amb el seu puny i finalment amb una pinça digital que li permet una bona pinça escrivana per a l'escriptura i ser precís en la seva manipulació).

Quan tots els patrons de moviments es desenvolupen permet el desenvolupament en igualtat dels hemisferis cerebrals, la visió de cada ull i de tots dos alhora, les oïdes i l’experimentació amb altres sentits(tacte i gust).

En aquesta teràpia l'ajudem a establir una bona base del seu procés de lateralització, enfortim el seu desenvolupament motor gruixut, té millor coneixement del seu propi cos i de l'espai que l'envolta, millorem el seu equilibri dinàmic i estàtic, i la seva coordinació ull- mà gruixuda per a jocs i esports, integrem la visió amb la coordinació de la seva mà i serà més segur i precís en els seus moviments i menys maldestre en general.

Posició homolateral
Gateig contralateral
Transmissió

El procés de lateralitat és molt llarg, va des del naixement fins als 6-7 anys d'edat. En els primers anys de vida el nen ha de poder estimular totes les seves entrades d'informació, tant si és del costat dret com esquerre, i ja prop dels 6 anys és quan ha de començar a definir-se com dretà o esquerrà perquè no l'afecti en l'aprenentatge de la lectura, l'escriptura, el dibuix i les matemàtiques.

Si el nen s'ha sortit del camí correcte de tot aquest procés, se l’ajuda a tornar i que la resta del procés es produeixi amb normalitat i no l'afecti a la resta de la seva vida.

Pot passar que el nadó:

• No hagi passat per totes les etapes del desenvolupament motor gruixut amb normalitat, i sigui més maldestre, descoordinat i amb mal equilibri.

• No hagi desenvolupat les dues bandes del cos en igualtat, per tant, un dels hemisferis estigui menys desenvolupat i tots dos no tinguin clares les seves funcions de dominant i subdominant.

• S'hagi saltat algun pas de l'etapa contralateral, per tant el cos callós del cervell és feble, tots dos hemisferis no es comuniquen bé i sigui lent en el processament de la informació, arribant a donar respostes errònies.

• No tingui un costat dominant i un altre subdominant d'ull, mà, peu i oïda, per tant, es formi una lateralitat creuada o una lateralitat sense definir.

• No tingui clar on és la seva dreta i la seva esquerra (LATERALITAT) i no sàpiga portar-ho a l’espai que l'envolta (DIRECCIONALITAT) i no sàpiga orientar-se en l'espai (RELACIONS ESPACIALS).

• No sàpiga orientar les lletres i els números, ni ordenar els nombres en una xifra o les lletres en una paraula o les paraules en una frase. Per tant, les seves tasques són barroeres i desordenades.

Stickman

Tot això afecta a la lectura i a l'escriptura, a estudiar de forma ordenada, processar la informació que el professor està explicant, respondre de forma adequada davant d'una seqüència d'ordres, etc.

Sabent què ha fallat de tot aquest procés podrem tractar el problema.

Molts problemes de dislèxia o discalculia venen d'una alteració en el desenvolupament d'aquestes àrees, un reflex no integrat o un mal coneixement del propi cos del nen, que li fa confondre la seva dreta de la seva esquerra, o la dels altres, i tenir problemes amb l'orientació i ordre de les lletres i números o no poder visualitzar un dibuix geomètric.

Però de vegades un nen pot invertir lletres, llegir i treure els cursos amb molt d’esforç i no tenir dislèxia o discalculia.

En el cas de la discalculia el fet de tenir alterat tot el relacionat amb els números, no implica que a la resta de les àrees no sigui brillant. No obstant, pot manifestar-ho, en altres activitats com en els problemes de matemàtiques, problemes per calcular distàncies o mides, o per recordar quantitats o dates. A l’escola pot no afectar i ell mateix crea "estratègies", però més endavant en la seva vida adulta pot manifestar-se de nou, per exemple, en el moment d'aparcar un cotxe, calcular el cost a mitges d’un sopar d’amics, no recordar els preus, no recordar dates, etc.

VMI

Quan un nen té mala escriptura o se li dóna malament el dibuix o les manualitats, en definitiva té mala coordinació ull-mà fina. Comprovem la seva visió, la seva destresa manual i la seva integració entre l'ull i la mà. En aquesta avaluació a més, entra en joc la lateralitat de l'ull i la mà: si és homogènia (mateix costat) o creuada (ull i mà contraris). Quan un nen té una mala pinça escrivana, cal analitzar perquè; si hi ha algun reflex primitiu actiu de la mà, si no s'ha desenvolupat una correcta pinça digital, si fa excessiva força amb l'esquena en cada cosa que fa amb les seves mans, etc. Analitzant la causa, podrem tractar el problema des de l'arrel.

Amb aquesta teràpia s’ elimina la tensió de la mà per a cada tasca que fa, per tant, és més hàbil i coordinat a nivell fi.

Permetent així una bona higiene postural que millora la visió binocular (dels dos ulls coordinadament).

Sinoptofor

Un programa de teràpia visual consisteix en un seguit d'exercicis preparats de manera individual segons les necessitats específiques de cada persona.

El programa de Teràpia Visual consta de dues parts:

 1. Estimulació en la consulta (cada quinze dies) amb aparells específics, així com diferents procediments per anar construint habilitats visioperceptuals necessàries. Durant les visites es revisen el exercicis que s'havien fet la setmana anterior a casa i se n'expliquen de nous fins assolir els objectius proposats.

 2. Exercicis específics per realitzar a casa. És molt important realitzar el procediment tots el dies. Per actuar a nivell neurològic s’han de fer seqüències de moltes repeticions i ser molt constant. És l’única manera que la Teràpia Visual funcioni i així aconseguir l’èxit esperat.

La duració de la teràpia depèn molt del problema visual a tractar i pot variar de 8 a 20 sessions aproximadament.

Visionary Halloween

NOVETAT: disposem de la última tecnologia i equips per accelerar els tractaments d’ambliopia i estrabismes amb les ulleres de realitat virtual.

També hem incorporat VISIONARYTOOL, una nova eina de teràpia visual que permet treballar des de casa. Es tracta d’un conjunt de jocs d’ordinador que millora l’agudesa visual entre d’altres.

Visionary

Els símptomes més comuns indicadors de possibles problemes d'eficàcia i/o processament visual són:

EFICÀCIA VISUAL

 • Mal de cap

 • Visió doble

 • Cansament ocular

 • Dificultat per enfocar objectes nítidament

 • Fatiga visual en usuaris de PC i/o lectura

PROCESSAMENT VISUAL

 • Problemes per diferenciar dreta i esquerra

 • Inversió de números i lletres

 • Copiar una frase paraula per paraula i no amb un cop d’ull

 • Problemes de lectura (mala comprensió, lentitud, ...)

Patir un o varis d'aquests símptomes no confirmen que existeixi cap problema d'eficàcia o processament visual. Aconsellem que un optometrista realitzi un examen visual complert per tal de poder donar un diagnòstic correcte i la seva solució.