La Còrnia

La còrnia i les patologies que afecten a les diferents parts de la còrnia.

QUÈ ÉS LA CÒRNIA?

La còrnia és la part frontal transparent de l'ull, que cobreix l'iris, la pupil·la i la cambra anterior.

Leer más…

PATOLOGIES QUE AFECTEN A LA CÒRNIA

Queratocon, Degeneració Maginal Pel·lúcida i Distrofies de l'Endoteli.

Leer más…