GLAUCOMA: TRACTAMENTS I FACTORS DE RISC

Tractaments:

Existeixen dos tipus de tractaments per tal de pal·liar el glaucoma:

  • Farmacològic.

   És el més habitual. Els fàrmacs utilitzats serveixen per a:

o   Reduir l’excessiva producció d’humor aquós.

o   Millorar el drenatge d’aquest humor aquós.

  • Quirúrgic:

   Es practica quan el tractament farmacològic no és suficient i està enfocat a augmentar el               drenatge de l’humor aquós, és a dir, obrir l’angle de drenatge.

Existeixen dos tipus d’intervenció:

o   Cirurgia tradicional: iridectomia.

o   Cirurgia làser.

Grups de risc

Normalment la incidència del glaucoma creix a mesura augmenta l’edat, encara que no hi ha cap grup que quedi exclòs.

Les persones amb més risc de desenvolupar la malaltia són:

  •          Majors de 40 anys.
  •          Persones amb antecedents familiars de glaucoma.
  •          Persones amb diabetis proliferativa avançada.
  •          Persones sotmeses a tractaments de llarga durada amb corticoides i altres medicacions.
  •          Persones hipotenses (baixa pressió arterial).

Us recomanem que cada dos anys, sobretot a partir dels 40, us realitzeu un examen complet per tal de descartar la possible afectació. Les revisions periòdiques són la millor prevenció.

 

Publicacions Relacionades: